Què és la masculinitat hegemònica, dominant i patriarcal?

masculinitats_ulleres_per_esquerrans

Partim de la base que vivim en un sistema heteropatriarcal, això significa que característiques com la heterosexualitat, les actituds masclistes, les jerarquies entre sexes i la dominació masculina són aspectes normalitzats a la nostra cultura occidental. Aquesta cultura heteropatriarcal i aquesta ideologia de dominació masculina acaba plasmant-se en la representació d’una masculinitat concreta, “correcte” i acceptada socialment: la masculinitat hegemònica, dominant i patriarcal.

Continua llegint